Zarząd województwa z absolutorium

Sejmik województwa zatwierdził sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za ubiegły rok oraz udzielił wotum zaufania i absolutorium zarządowi województwa.

 Podczas posiedzenia, które odbyło się 17 czerwca, marszałek Gustaw Marek Brzezin przedstawił raport o stanie województwa warmińsko-mazurskiego – przygotowany po raz pierwszy dokument wprowadzony ubiegłoroczną nowelizacją ustawy o samorządzie województwa. Po debacie na temat dokumentu radni głosami 19 za, 9 przeciw udzielili wotum zaufania zarządowi województwa.

Marszałek Brzezin przedstawił też sprawozdanie finansowe województwa wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018. Po zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rewizyjnej sejmiku radni głosami 19 za i 8 przeciw udzielili zarządowi województwa absolutorium.

Podczas poniedziałkowej sesji radni zapoznali się m.in. z informacją o realizacji RPO WiM 2014-2020 i realizacji Kontraktu Terytorialnego w 2018 roku. Podjęli też uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz działań w ramach konkursów „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” oraz „Małe Granty Sołeckie Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.

Biuro Prasowe
UMWW-M

Może Ci się również spodoba

Ta strona używa narzędzi zewnętrznych lub firm trzecich, które przechowują małe pliki (cookie) na twoim urządzeniu. Pliki cookie są zwykle używane w celu umożliwienia prawidłowego działania strony (ciasteczka techniczne), generowania raportów użytkowania nawigacji (pliki cookie dotyczące statystyk). Strona może bezpośrednio używać technicznych plików cookie, ale masz prawo wybrać, czy chcesz włączyć ciasteczka statystyczne i te, które nie są niezbędne do jej działania.  Cookie policy