Prawie 50 mln zł na łagodzenie skutków bezrobocia – ruszył pierwszy nabór z RPO WiM 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, jako instytucja pośrednicząca dla programu regionalnego, ogłosił nabór wniosków w ramach działania 10.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Jest to pierwszy nabór wniosków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

W sumie do rozdysponowania jest 50 mln zł. Nabór jest ogłoszony w trybie pozakonkursowym, dlatego wnioski mogą składać wyłącznie Powiatowe Urzędy Pracy z województwa warmińsko-mazurskiego. Wnioskodawcy mają przeznaczyć te pieniądze na działania, które pomogą bezrobotnym mieszkańcom regionu w znalezieniu zatrudnienia. Pomoc skierowana będzie do osób po 29. roku życia. Sfinansowane mają być między innymi staże, szkolenia, dotacje na rozpoczęcie własnej działalności, doposażenie stanowiska pracy czy pośrednictwo pracy.

Powiatowe Urzędy Pracy mogą składać wnioski od 19 sierpnia do 18 września 2015 roku w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, ul. Głowackiego 28.

Szczegóły naboru: https://rpo.14-20.warmia.mazury.pl/artykul/132/dzialanie-101-poprawa-dostepu-do-zatrudnienia-osob-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy-%E2%80%93-projekty-pozakonkursowe-realizowane-przez-powiatowe-urzedy-pracy.

image001

Biuro Prasowe
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Może Ci się również spodoba

Ta strona używa narzędzi zewnętrznych lub firm trzecich, które przechowują małe pliki (cookie) na twoim urządzeniu. Pliki cookie są zwykle używane w celu umożliwienia prawidłowego działania strony (ciasteczka techniczne), generowania raportów użytkowania nawigacji (pliki cookie dotyczące statystyk). Strona może bezpośrednio używać technicznych plików cookie, ale masz prawo wybrać, czy chcesz włączyć ciasteczka statystyczne i te, które nie są niezbędne do jej działania.  Cookie policy