Dla bezpieczeństwa powstanie… mapa

W elbląskiej komendzie policji odbyło się spotkanie dotyczące tworzenia „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa”.  Mapa ma zawierać kilka kryteriów danych m.in. te dotyczące zagrożenia przestępczością, wykroczeniami, zdarzeniami uciążliwymi społecznie. Ma także obejmować zagadnienia z bezpieczeństwa w ruchu drogowym a przede wszystkim uwzględniać zagrożenia lokalne i oczekiwania społeczne w zakresie zapewnienia i poprawy bezpieczeństwa. Aktualizowana mapa ma być także dostępna w Internecie.

Fot. KMP w Elblągu. Spotkanie służb w sprawie współpracy przy tworzeniu mapy zagrożeń

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa to element zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym przez współpracę z instytucjami i społeczeństwem. To narzędzie, które pozwoli na rzetelne i czytelne przedstawienie mieszkańcom skali i rodzaju występujących zagrożeń.

To inaczej zwizualizowany stan bezpieczeństwa –  jak powiedział w wywiadzie dla „Policji 997” Jarosław Zieliński Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji  „jednym z najważniejszych czynników, na podstawie których można będzie kształtować struktury terenowe Policji (…) będzie także punktem wyjścia do decyzji związanych z takim rozlokowaniem struktur Policji, które pozwoli na zapewnienie jednakowego, wysokiego poziomu bezpieczeństwa w całym kraju.”

Projekt ten odzwierciedli zagrożenie już zidentyfikowane przez właściwe służby, ale także uwzględni spostrzeżenia obywateli. Ma służyć zaplanowaniu przeciwdziałania zagrożeniom.

– Dysponujemy danymi, które od lat są w Policji przygotowywane i analizowane – mówi insp. Krzysztof Konert Komendant Miejski Policji w Elblągu. – Chodzi o to, aby były one przejrzyście zaprezentowane i dostępne dla mieszkańców, ale także o to by sami mieszkańcy oraz inne instytucje (nie tylko Policja) miały wpływ na uzupełnianie tej mapy. Nie chodzi tu tylko i wyłącznie o zdarzenia kryminalne ale wszystkie sytuacje które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo.

W ramach tworzenia mapy odbędą się także konsultacje społeczne, które zaplanowano m.in. na 4 lutego na godzinę 18.00 w  Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tolkmicku oraz 5 lutego na godz. 10.00 w Świetlicy Biblioteki Publicznej w Rychlikach. W konsultacjach oprócz przedstawicieli instytucji może wziąć udział każdy zainteresowany.

podkom. Krzysztof Nowacki
oficer prasowy KMP w Elblągu

Możesz również polubić…

Ta strona używa narzędzi zewnętrznych lub firm trzecich, które przechowują małe pliki (cookie) na twoim urządzeniu. Pliki cookie są zwykle używane w celu umożliwienia prawidłowego działania strony (ciasteczka techniczne), generowania raportów użytkowania nawigacji (pliki cookie dotyczące statystyk). Strona może bezpośrednio używać technicznych plików cookie, ale masz prawo wybrać, czy chcesz włączyć ciasteczka statystyczne i te, które nie są niezbędne do jej działania.  Cookie policy