Biblioteka znów czynna od 11 maja. Książki będzie można zarezerwować online

W Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, obowiązujących od 4 maja 2020 r. , wydana została zgoda m.in. o wznowieniu działalności bibliotek publicznych. Na podstawie wytycznych dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce, wydanych przez Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS z dnia 28 kwietnia 2020 r. oraz rekomendacjach Biblioteki Narodowej (m.in., z dnia 4.05.2020, 02.05.2020) i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, decyzję o otwarciu biblioteki i jego terminie podejmuje dyrektor w porozumieniu z organizatorem, po konsultacji z inspektorem sanitarnym. W związku z powyższym, Biblioteka Publiczna w Pasłęku, po spełnieniu wymaganych warunków sanitarnych zapewniających ochronę zarówno pracowników jak i użytkowników, oraz po w/w konsultacjach, decyzją dyrektora zostaje ponownie otwarta z dniem 11 maja 2020 r. Jednocześnie informujemy, iż pozostałe ograniczenia związane z korzystaniem usług bibliotek będziemy znosić po decyzjach rządu i zaleceniach GIS oraz branżowych wytycznych Ministerstw odnośnie znoszenia obostrzeń związanych z epidemią COVID-19.

Poniżej prezentujemy informację o procedurach związanych z wypożyczaniem i zwrotami książek.

Zasady korzystania z usług biblioteki Publicznej w Pasłęku od dnia 11 maja 2020 r. dla czytelników:

Biblioteka Publiczna w Pasłęku

Godziny otwarcia dla czytelników:

Poniedziałek – piątek: 9:00-16:00 w następujących godzinach:

9:00 – 11:00 – przyjmowanie zwrotów i wypożyczenia

11:00 – 11:30 – przerwa techniczna

11:30 – 13:30 – przyjmowanie zwrotów i wypożyczenia

13:30 – 14:00 – przerwa techniczna

14:00 – 16:00 – przyjmowanie zwrotów i wypożyczenia

SOBOTA – NIECZYNNE

1. Wizyty czytelników będą realizowane po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie lub mailowo, w mailu prosimy wstępnie określić porę dnia odpowiadającą czytelnikowi – nr telefonu 55 248 30 55 lub email: bppaslek@poczta.onet.pl. W wypadku e-maila prosimy oczekiwać na odpowiedź bibliotekarza. Możliwa jest wizyta bez wcześniejszej rezerwacji – patrz pkt. 7.

2. We wnętrzu biblioteki może przebywać maksymalnie 2 dorosłych czytelników. 1 osoba w punkcie zwrotów, 1 osoba w punkcie odbioru. W wypadku wizyt dzieci, przypominamy że dziecko do lat 13 musi być pod opieką osoby dorosłej.

3. Obowiązuje reżim sanitarny: należy mieć założoną prawidłowo maseczkę i być zaopatrzonym w rękawiczki. Można również skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk w Bibliotece. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie zostanie wpuszczona na teren obiektu.

Przypominamy również o ogólnie obowiązujących przepisach GIS związanych z bezpieczeństwem epidemicznym, w tym o zachowaniu odpowiednich odległości, niegromadzenia się czy opieki nad dziećmi.

2. Do odwołania obowiązuje zakaz wolnego dostępu do książek na półkach, do Czytelni, Izby Historycznej.

3. W przestrzeni Biblioteki zostały wydzielone miejsca przyjmowania oraz wydawania książek. Miejsce zwrotu znajduje się na parterze budynku. Jednorazowo może tam przebywać jedna osoba. Po dokonaniu zwrotu książek oraz ponownej dezynfekcji rąk, po zgodzie pracownika biblioteki będzie można udać się do punktu wypożyczeń. Prosimy o wykonywanie poleceń pracowników.

4. Przyjmowanie – zwroty wypożyczonych materiałów bibliotecznych.

a) Zwracane książki pokazujemy pojedynczo bibliotekarzowi. Odnotowuje on fakt zwrotu w systemie bibliotecznym. Następnie książkę umieszczamy w wystawionym kartonie/skrzynce/torbie znajdującej się przy stanowisku. Książki zwracane trafiają na 5-o dniową kwarantannę i w tym okresie będą wyłączone z wypożyczeń. Taka informacja o kwarantannie danej książki będzie widnieć w internetowym katalogu.

b) Przed przejściem do stanowiska wypożyczeń należy zdezynfekować ręce / rękawiczki.

5. Wypożyczanie

a) W związku z brakiem wolnego dostępu do pólek sugerujemy dokonanie wcześniejszej rezerwacji książek na stronie internetowej z katalogiem książek znajdujących się w Bibliotece Publicznej w Pasłęku: www.szukamksiazki.pl . Należy się zarejestrować/zalogować korzystając z karty bibliotecznej. Następnie wybrać na liście bibliotek Bibliotekę Publiczną w Pasłęku. Dokonana wcześniej rezerwacja oraz umówienie się telefoniczne na wizytę znacznie przyspieszą cały proces oraz skrócą czas przebywania w Bibliotece.

Książki można rezerwować telefonicznie z jednodniowym wyprzedzeniem.

b) Należy wziąć pod uwagę iż część pozycji może być niedostępnych z uwagi na konieczność poddania ich kwarantannie.

6. Ksero i drukowanie. Punkt Ksero oraz usługi płatne wykonywane w Czytelni dla Dorosłych pozostają nieczynne.

7. Osoby, które nie były umówione mogą zostać wpuszczone do biblioteki, jeżeli w danej chwili w punktach zwrotów i wypożyczeń nie będzie znajdować się inny czytelnik lub na daną chwilę nie ma umówionej osoby. Pierwszeństwo mają osoby wcześniej umówione.

Filia Biblioteki Publicznej w Pasłęku w Zielonce Pasłęckiej

Godziny otwarcia dla czytelników:

Poniedziałek: 11:30 – 16:30, z przerwami technicznymi w godzinach 13:00-13:30, 15:00-15:20

Środa: 9:00 – 15:00 z przerwą techniczną w godzinach 11:00-11:30 oraz 13:00-13:30

Piątek: 9:00 – 15:00 z przerwą techniczną w godzinach 11:00-11:30 oraz 13:00-13:30

Jednocześnie informujemy, iż Biblioteka Publiczna w Pasłęku wraz z Filią będzie działać w miarę możliwości spełniania wymagań sanitarnych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa epidemicznego dla czytelników i pracowników Biblioteki. W wypadku trudności z możliwością zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego i zapewnienia odpowiedniej i rekomendowanej obsługi Biblioteki, Biblioteka może być czasowo zamknięta do czasu możliwości zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego użytkowników i pracowników.

Instrukcja rezerwacji książek w internetowym katalogu pasłęckiej biblioteki:

Biblioteka w Pasłeku – ZAMAWIANIE INTERNETOWE

Biblioteka Publiczna w Pasłęku

Może Ci się również spodoba

Ta strona używa narzędzi zewnętrznych lub firm trzecich, które przechowują małe pliki (cookie) na twoim urządzeniu. Pliki cookie są zwykle używane w celu umożliwienia prawidłowego działania strony (ciasteczka techniczne), generowania raportów użytkowania nawigacji (pliki cookie dotyczące statystyk). Strona może bezpośrednio używać technicznych plików cookie, ale masz prawo wybrać, czy chcesz włączyć ciasteczka statystyczne i te, które nie są niezbędne do jej działania.  Cookie policy