Absolutoryjna sesja sejmiku 

Przedwakacyjna sesja sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego odbędzie się w poniedziałek 17 czerwca. Wśród tematów raport o stanie województwa, głosowanie nad wotum zaufania, sprawozdaniem finansowym za rok 2018 i udzieleniem absolutorium zarządowi województwa. Radni zbiorą się o godz. 11.00 w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

Na sesji sejmiku odbędzie się też uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych pt. #15latWMwUE. Organizatorem tegorocznej IV edycji konkursu był Departament Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego oraz Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli.

Konkurs skierowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa w wieku 16-18 lat. Trzyosobowy zespół miał za zadanie przygotować projekt multimedialny w formie video, który nie mógł być profesjonalnie montowany.

Przedsięwzięcie wpisywało się w regionalne obchody 15-lecia Polski w UE. Celem konkursu było zachęcenie uczniów z regionu do odkrycia i udokumentowania na stworzonym przez nich filmie, jak przez ostatnich 15 lat zmieniło się miejsce, w którym mieszkają. Konkurs promował pozytywne zmiany, które dokonały się w naszym regionie w wyniku akcesu Polski do Unii Europejskiej.

Zamiarem organizatorów konkursu było zachęcenie uczniów do podzielenia się wiedzą nt. korzyści wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, z jednoczesnym wykorzystaniem do tego celu – popularnej formy komunikacji – aktywności w social mediach.

Tradycyjnie, nagrodą główną w konkursie jest wyjazd do Brukseli i zapoznanie się z funkcjonowaniem instytucji unijnych.

Porządek obrad:

 

1. otwarcie sesji,

 

2. rozpatrzenie wniosków do porządku obrad,

 

3. sprawozdanie marszałka z prac zarządu między sesjami,

 

4. raport o stanie województwa warmińsko-mazurskiego w 2018 roku, debata i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania zarządowi województwa – referuje marszałek Gustaw Marek Brzezin,

 

5. sprawozdanie finansowe województwa za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Wojewódza 2018 rok – referuje marszałek Gustaw Marek Brzezin,

 

6. uchwała w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi województwa – referuje marszałek Gustaw Marek Brzezin,

 

7. informacja o realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w roku 2018 – referuje marszałek Gustaw Marek Brzezin,

 

8. informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla województwa w roku 2018 – referuje marszałek Gustaw Marek Brzezin,

 

9. uchwała w sprawie uchwalenia priorytetów współpracy zagranicznej województwa – referuje marszałek Gustaw Marek Brzezin,

 

10. sprawozdanie  z  realizacji w 2018 roku wojewódzkiego   programu   przeciwdziałania   narkomanii   w  województwie na lata 2018-2022 – referuje członek zarządu Jolanta Piotrowska,

 

11. przyjęcie złożonego przez zarząd województwa dokumentu pn. „Ocena zasobów pomocy społecznej województwa warmińsko-mazurskiego za 2018 rok“ – referuje członek zarządu Jolanta Piotrowska,

 

12. rozpatrzenie sprawozdania z działalności oddziałów i poradni onkologicznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie za rok 2018 – referuje wicemarszałek Marcin Kuchciński,

 

13. zmiany uchwały nr XI/193/11 sejmiku z 25 października 2011 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Elblągu – referuje wicemarszałek Marcin Kuchciński,

 

14. uchwała w sprawie wezwania sejmiku do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały nr XXIV/465/08 sejmiku z 27 listopada 2008 roku w sprawie podziału województwa na obwody łowieckie – referuje członek zarządu Jolanta Piotrowska,

 

15. uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom  na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2019 roku – referuje członek zarządu Sylwia Jaskulska,

 

16. wyrażenie zgody na przekazanie nieruchomości w formie darowizny przez województwo na rzecz gminy Lidzbark – referuje wicemarszałek Marcin Kuchciński,

 

17. uchwała w sprawie wyposażenia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w nieruchomość gruntową niezabudowaną – referuje wicemarszałek Marcin Kuchciński,

 

18. uchwała w sprawie udzielenia gminom pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej – referuje marszałek Gustaw Marek Brzezin,

 

19. uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom na realizację zadań własnych gmin w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w 2019 roku – referuje członek zarządu Sylwia Jaskulska,

 

20. uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – referuje marszałek Gustaw Marek Brzezin,

 

21. uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej województwa na lata 2019 – 2039 – referuje marszałek Gustaw Marek Brzezin,

 

22. uchwała w sprawie zmian w budżecie województwa na 2019 rok – referuje marszałek Gustaw Marek Brzezin,

 

23. skargi, wnioski, petycje – referuje przewodnicząca sejmiku Bernadeta Hordejuk,

 

24. sprawy organizacyjne sejmiku,

 

25. informacje o interpelacjach i zapytaniach,

 

26. informacje o odpowiedziach na zapytania i interpelacje,

 

27. wnioski i oświadczenia radnych,

 

28. przyjęcie protokołu z obrad VII sesji sejmiku z 28 maja 2019 roku,

 

29. sprawy różne,

 

30. zamknięcie sesji.

Biuro Prasowe UMWW-M

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

1000

Ta strona używa narzędzi zewnętrznych lub firm trzecich, które przechowują małe pliki (cookie) na twoim urządzeniu. Pliki cookie są zwykle używane w celu umożliwienia prawidłowego działania strony (ciasteczka techniczne), generowania raportów użytkowania nawigacji (pliki cookie dotyczące statystyk). Strona może bezpośrednio używać technicznych plików cookie, ale masz prawo wybrać, czy chcesz włączyć ciasteczka statystyczne i te, które nie są niezbędne do jej działania.  Cookie policy